1 0 : 4 1
სარეკლამო ადგილი - 21
620 x 80
 | 

საზოგადოება

სამწლიანი ბაკალავრიატის და ერთწლიანი მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების წესი დამტკიცდა

განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის მინისტრის ბრძანებით, სამწლიანი ბაკალავრიატის და ერთწლიანი მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების წესი დამტკიცდა.

2019 წლის 30 სექტემბერს გამოქვეყნებულ მინისტრის ბრძანებაში ვკითხულობთ:

„დამტკიცდეს თანდართული ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამისა (მოიცავს არანაკლებ 180 კრედიტს) და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის (მოიცავს არანაკლებ 60 კრედიტს) შემუშავების წესი“.

ინიციატივა, რომ სამინისტრო გარკვეულ მიმართულებებზე საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ვადის შემცირებას გეგმავდა, მიხეილ ბატიაშვილის წინამორბედის მინისტრობის პერიოდში გახმოვანდა. განათლების მინისტრის მოადგილე ირინა აბულაძემ კი, გასულ წელს განაცხადა, რომ საბაკალავრო საფეხურის 3-წლამდე და მაგისტრატურის საფეხურის 1-წლამდე შემცირება დადგენილია, თუმცა ამოქმედების ვადები განსაზღვრული არ არის.

ვითარება ამოქმედების ვადებთან დაკავშირებით ახლაც უცვლელია. მინისტრის მოადგილე გვპასუხობს, რომ საკითხის განხილვა ისევ სამუშაო პროცესშია და კონკრეტული ვადები ცნობილი არ არის.

როგორც ცნობილია, ამჟამად ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის წარმატებით დაძლევისთვის სტუდენტს ესაჭიროება მინიმუმ 240 კრედიტის დაგროვება ხოლო მაგისტრატურის შემთხვევაში განსაზღვრულია არანაკლებ 120 კრედიტი. მინისტრის ახალი ბრძანება კი, განსაზღვრავს ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის, რომელიც მოიცავს არანაკლებ 180 კრედიტს, და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის, რომელიც მოიცავს არანაკლებ 60 კრედიტს, შემუშავების წესს, პროგრამის კომპონენტებისა და კრედიტების განაწილების შესახებ რეგულაციებს.

რა წერია  წესში:

ბრძანების დანართის თანახმად, ამ წესის მოქმედება არ ვრცელდება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ რეგულირებად აკადემიურ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე.

მუხლი 2

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება, მისი კომპონენტები და კრედიტების განაწილება:

1. ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც მოიცავს არანაკლებ 180 კრედიტს, და სახელოვნებო-შემოქმედებითი პირველი საფეხურის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც მოიცავს არანაკლებ 180 კრედიტს, შესაძლებელია შემუშავებულ იქნეს მხოლოდ საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისა და უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ ერთობლივად, „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული წესით.

2. სახელოვნებო-შემოქმედებითი პირველი საფეხურის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის (რომელიც მოიცავს არანაკლებ 180 კრედიტს), განხორციელება შესაძლებელია, ასევე, საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დამოუკიდებლად, ამ მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით განსაზღვრული პირობების დაცვით.

3. სახელოვნებო-შემოქმედებითი უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა (რომელიც მოიცავს არანაკლებ 180 კრედიტს), რომელიც არ ხორციელდება ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი წესით, შესაძლებელია აგებული იყოს შემდეგი პრინციპით:

ა)ძირითადი სწავლის სფეროს შესაბამისი შინაარსის სასწავლო კურსები/საგნები/მოდულები (არანაკლებ 120 კრედიტის მოცულობით) და თავისუფალი კომპონენტები;

ბ)ძირითადი სწავლის სფეროს შესაბამისი შინაარსის სასწავლო კურსები/საგნები/მოდულები (არანაკლებ 120 კრედიტის მოცულობით), დამატებითი პროგრამა (არანაკლებ 30 და არაუმეტეს 60 კრედიტი)/დამატებითი პროგრამები და თავისუფალი კომპონენტები;

გ)ძირითადი სწავლის სფეროს შესაბამისი შინაარსის სასწავლო კურსები/საგნები/მოდულები (არანაკლებ 120 კრედიტის მოცულობით) და დამატებითი პროგრამა (არანაკლებ 30 და არაუმეტეს 60 კრედიტი)/დამატებითი პროგრამები.

4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრულ სახელოვნებო-შემოქმედებითი უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამაში შესაძლებელია მხოლოდ იმ დამატებითი პროგრამის/პროგრამების კომბინირება, რომლის შესაბამისი სწავლის სფეროს უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა/პროგრამები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში უკვე ხორციელდება ავტორიზებულ ან აკრედიტებულ რეჟიმში.

5. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ პროგრამებზე ჩარიცხვა ხდება „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი ერთობლივ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის წესის მიხედვით, ხოლო ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ პროგრამაზე ჩარიცხვა ხდება „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე ჩარიცხვის წესის შესაბამისად.

მუხლი 3. მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება და დაშვების წინაპირობა

1. მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის, რომელიც მოიცავს არანაკლებ 60 კრედიტს, შემუშავება და განხორციელება შესაძლებელია მხოლოდ ბიზნესის ადმინისტრირების/მართვის სფეროში მაგისტრის (EMBA) კვალიფიკაციის მოპოვების მიზნებისთვის.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ პროგრამაზე დაშვების წინაპირობას წარმოადგენს ბაკალავრიატის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის ქონა და არანაკლებ 5-წლიანი პროფესიული გამოცდილება მართვის/ადმინისტრირების სფეროში. ამ პროგრამაზე ჩარიცხვის წესს და პირობებს განსაზღვრავს შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული პროგრამის გავლა არ იძლევა აკადემიური უმაღლესი განათლების მესამე საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას.

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

 • 21:28

  ტრაგედია გურიაში - 6 წლის ბავშვი გუბეში დამხრჩვალი...

  ტრაგედია გურიაში - რამდენიმე საათიანი ძიების შემდეგ 6 წლის ბავშვი გუბეში დამხრჩვალი იპოვეს. ბავშვს მთელი დღის განმავლობაში სოფელი და სამართალდამცავები ეძებდნენ. გამოძიება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხ...

 • 13:44

  პირველადი წყარო, დიდი ალბათობით, უნდა იყოს ჩემი კო...

  პირველადი წყარო, როგორც ვფიქრობ, უნდა იყოს ჩემი კოლეგა, - ეს განცხადება დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა, ამირან გამყრელიძემ საბურთალოს კლასტერზე საუბრისას გააკეთა. ამირან გამყრელიძის...

 • 12:54

  თურქეთში საწარმოში აფეთქების დროს საქართველოს მოქა...

  თურქეთში, ქალაქ სტამბოლში საწარმოში აფეთქების დროს საქართველოს მოქალაქე გარდაიცვალა. როგორც ადგილობრივი მედია საშუალებები იუწყებიან, ჯინსის სამრეცხაოს განყოფილებაში წყლის გამათბობელო ქვაბი ა...

 • 10:29

  საქართველოში კორონავირუსის 11 ახალი შემთხვევა გამო...

  საქართველოში კორონავირუსის 11 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ამის შესახებ ინფორმაცია მთავრობის სპეციალურ ვებგვერდზე, stopcov.ge-ზე ცოტა ხნის წინ განახლდა. ვებგვერდის ინფორმაციით, ამ დროის...

 • 18:53

  გურიაში გველების შემოსევაა...

  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუა ამაღლებაში ერთ-ერთმა მცხოვრებმა თავის საცხოვრებელ ეზოში დიდი ზომის გველი მოკლა. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გველის სიგრძე 5 მეტრომდე იქნებოდა. როგორც "გურია ნიუსს" მ...

 • 17:04

  მარნეულში მძღოლმა მგზავრებს პირბადეები ათხოვა და ჩ...

  მარნეულის საჯარო ტრანსპორტის მოძრაობა აღდგა. ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა პირბადეების ტარებაა, თუმცა მარნეულში ამ მხრივ პრობლემა პირველივე დღეს გამოიკვეთა. რამდენიმე ადამიანს, რომელსაც პირბადე არ ჰქონდა,...

 • 15:17

  გახარია: მსოფლიო ბანკის მონაცემებით, უკიდურესი სიღ...

  2012 წელს საქართველოში სიღარიბე დაფიქსირებული იყო 30%-ზე მეტი, დღეს სიღარიბე არის 19.5%. მსოფლიო ბანკის მონაცამებით უკიდურესი სიღარიბე საქართველოში შემცირდა ორჯერ, - ამის შესახებ საქართველოს პრემ...